1895 den günümüze
  Mekanik Sinyaller
 

İşyerimizde 1993 yılından bu yana (İ) tipi emniyet tesisatı kullanılmaktadır.

Bu emniyet tesisatı da "Samafor ihbar işareti ve  samafor" lardan oluşur.

İşaretlerin tanımı ve durumları şöyledir.

Samafor İhbar İşareti
                Madde 153- Giriş samaforu olan istasyonlarda, giriş samaforundan en az 500 metre uzaklığa konulan 3 ila 3.5 metre yüksekliğinde bir direk üzerine yerleştirilmiş ortası sarı kenarı beyaz yuvarlak bir levhadır. Arkası beyaz boyalı olup anlamı yoktur. Geceleri sarı ve yeşil ışık veren feneri bulunur. Giriş samaforu ile birlikte çalışır.
                1- Kapalı Durumu;
                a) Gündüz; tren tarafından işaretin ortası sarı kenarı beyaz yüzünün ,              
                b) Gece; tren tarafından sarı ışığın,
görülmesi giriş samaforunun kapalı olduğunu ve giriş samaforu önünde durulacağını bildirir.
                2- Açık Durumu;
                a) Gündüz; tren tarafından levhanın yatık ve bir çizgi halinde,
                b) Gece; tren tarafından yeşil ışığın,
görülmesi, giriş samaforunun açık olduğunu ve istasyona girilebileceğini bildirir.            
                Samafor ihbar işaretinin konulacağı yer bir tünel içine rastladığında, bu işaretin yalnız feneri tünel duvarı ile yapı gabarisi arasına konularak, sadece feneri kullanılır.
                (İ) tipi emniyet tesisatı bulunan istasyonlarda, ayrıca giriş samaforunun hemen önünde, çıkış samaforunun durumunu gösteren bir çıkış samaforu ihbar işareti bulunur.
                Samaforlar
                Madde 154- Samaforlar trenlerin istasyonlara emniyetle giriş ve çıkışlarını düzenleyen bir işarettir.
                Samaforlar giriş ve çıkış samaforu olmak üzere ikiye ayrılır.
                Samaforlar 10 metre yüksekliğindeki demir kafes direkler üzerine konulmuş, iki metre boyunda 20-25 cm kalınlığında bir taraf ucu yuvarlak ve ortası beyaz kenarı kırmızı boyalı saçtan yapılmış, bir, iki veya üç koldan meydana gelmiştir. Geceleri, kolların yerine, yeşil ve kırmızı ışık veren fenerleri bulunur. Kolların arka yüzleri siyaha boyalıdır.
                Toros tipi emniyet tesisatlarında, yalnız giriş samaforu bulunur. Çıkış samaforu yoktur. Makaslar elle düzenlenir samafor açılınca bağlı makasları da kilitler.
                İ tipi emniyet tesisatlarında hem giriş samaforu hem de çıkış samaforları bulunur. Makaslar emniyet tesisatından düzenlenir ve kilitlenir.
                1- Giriş samaforları;
                Başmakastan 200 ila 300 metre geriye yolun sağına konulmuş olup, 1, 2 veya 3 kolu bulunur. Kapalı ve açık olmak üzere iki durumu vardır .
                a) Kapalı durumu;
                1)Gündüz; tren tarafından en üstteki kolun samafor direğine 90 derece açı yapacak şekilde görülmesi,
                2)Gece; tren tarafından kırmızı ışığın görünmesi,
samaforun kapalı olduğunu ve işaretin önünde mutlaka durulacağını bildirir.
                b) Açık durumu;
                1)Gündüz; üstteki tek kolun tren tarafından, samafor direğine 135 derece açı yapacak şekilde kalkık görünmesi, sapma yapmadan doğru yola girileceğini,
                İki kolun samafor direğine 135 derece açı yapacak şekilde görünmesi, bir sapma yaparak barınma yoluna girileceğini, (Şekil 50.a)
                Üç kolun samafor direğine 135 derece açı yapacak şekilde görünmesi, iki veya daha fazla sapma yaparak, herhangi bir barınma yoluna girileceğini, bildirir.
                2)Gece; bir yeşil ışığın görünmesi, sapma yapmadan doğru yola girileceğini,
                İki yeşil ışığın görünmesi, bir sapma yaparak barınma yoluna girileceğini,
                Üç yeşil ışığın görünmesi, iki veya daha fazla sapma yaparak herhangi bir barınma yoluna girileceğini bildirir.
                2- Çıkış Samaforu; trenin gidiş yönüne göre kumanda ettiği yolun sağına ve limitlerinin içine konulmuş olup tek kolludur, ancak, bazı özel durumu olan istasyonlarda çift kollu da olabilir. Şekil ve görünüş itibariyle giriş samaforunun aynıdır.
                Kapalı ve açık olmak üzere iki durumu vardır:
                a) Kapalı durumu;
                1)Gündüz; samafor kolunun samafor direği ile 90 derece açı yapacak şekilde görünmesi,
                2)Gece; kırmızı ışığın görülmesi,
 samaforun kapalı olduğunu trenin hareket edemeyeceğini bildirir.
                b) Açık durumu;
                1)Gündüz; samafor kolunun samafor direği ile 135 derece açı yapacak şekilde kalkık görünmesi,
                2)Gece; yeşil ışığın görünmesi,
samaforun açık olduğunu, bu yoldaki trenin hareket edebileceğini bildirir. Samafor işaretinin arkasında görünen gün ışığının bir anlamı yoktur.
 
  1 ziyaretçi (1 klik)  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=